Menu
· Strona główna
· O szkole
· Patron szkoły
· Kadra
· Dokumentacja
· Wyniki klasyfikacji
· Rada Rodziców
· Rekrutacja
· Samorząd Uczniowski
· Szkolny Klub Wolontariusza
· Pedagog szkolny
· Szkolne Koło LOP
· Pomoc psychologiczno pedagogiczna
· Biblioteka
· Świetlica
· Osiągnięcia
· Kino.Teatr.Wystawy
· Koncerty
· Zajęcia pozalekcyjne
· Wycieczki
· Konkursy
· Projekty
· Sport szkolny
· Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza
· Stołówka szkolna
· Adopcja na odległość
· Innowacje pedagogiczne
· Edukacja prozwierzęca
· Linki
· Kontakt

Odwiedziny gości
Dziś:19,355
Wczoraj:55,091
W tym tygodniu:189,933
W tym miesiącu:1,271,710
W tym roku:5,694,843
Wszystkich:13,458,700
Dokumentacja
Statut
***
Koncepcja pracy szkoły
***
Wewnątrz Szkolny System Oceniania
***
Szkolny program wychowawczo - profilaktyczny
***
Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
***
Procedura współpracy z rodzicami
***
Procedura postępowania w sytuacjach,
gdy rodzice odmawiają współpracy ze szkołą
lub gdy rodzina jest niewydolna wychowawczo

***
Procedura postępowania wobec ucznia
sprawiającego problemy wychowawcze

***
Procedura dotycząca postępowania w przypadku
samowolnego opuszczenia lekcji przez ucznia

***
Procedura postępowania nauczyciela w przypadku
agresywnego zachowania ucznia
***
Procedura dotycząca postępowania wobec ucznia
dopuszczającego się wyśmiewania, obrażania, poniżania

***
Procedura postępowania nauczyciela wobec ucznia
uniemożliwiającego prowadzenie lekcji

***
Procedura dotycząca postępowania nauczyciela wobec ucznia
dewastującego mienie szkolne lub prywatne

***
Procedura postępowania w przypadku nagłego
zachorowania lub złego samopoczucia ucznia

***
Procedura postępowania wobec ucznia, który pali papierosy
***
Procedura postępowania w przypadku, gdy uczeń
uległ wypadkowi na terenie szkoły

***
Procedura postępowania w przypadku, gdy uczeń doznaje
przemocy fizycznej i emocjonalnej w rodzinie

***
Procedura postępowania wobec ucznia, który dopuścił się
kradzieży mienia szkolnego lub prywatnego

***
Procedura postępowania wobec ucznia, który stał
się ofiarą czynu karalnego lub przestępstwa

***
Procedura postępowania wobec ucznia - sprawcy
czynu karalnego lub przestępstwa

***
Procedura postępowania w przypadku ujawnienia cyberprzemocy
(przemoc z użyciem Internetu lub telefonu komórkowego)

***
Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel, wychowawca
podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk

***
Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel
podejrzewa, że na terenie szkoły uczeń znajduje
się pod wpływem środków odurzających lub alkoholu

***
Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel znajduje
na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk

***
Procedura postępowania w przypadku przesłuchania
nieletniego ucznia przez policję

***
Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia naruszenia
godności osobistej nauczyciela lub innego pracownika szkoły przez ucznia

***
Procedura dotycząca postępowania wobec obcych osób dorosłych
przebywających bez uzasadnienia na terenie szkoły

***
Procedura dotycząca postępowania wobec osób dorosłych będących pod
wpływem alkoholu lub innych środków odurzających na terenie szkoły

***
Procedura postępowania w przypadku organizacji wycieczki szkolnej
***
BIP
Nasz Facebook!
1% dla Placówek Edukacyjnych
Certyfikat
Cała Polska czyta dzieciom
Dzień Bezpiecznego Internetu
XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST I GMIN
Kalendarz
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30