Program nauczania pt. „HISTORIA MOJEGO KOŚCIOŁA”
Dodane przez Anita dnia Maj 29 2017 00:00:00

W roku szkolnym 2016/2017 w miesiącach wrzesień – marzec klasy VI wzięły udział w programie nauczania pt. „Historia mojego kościoła”. Przedmiotem programu były wybrane lekcje religii, wycieczki po Bobolicach (Krzyż Pamięci, cmentarz żydowski, cmentarz komunalny, byłe sale katechetyczne, kościół parafialny, kaplica greckokatolicka.) oraz zajęcia prowadzone przez Kierownika Muzeum Regionalnego w Bobolicach. Głównym celem programu było rozbudzenie u uczniów ciekawości historią Bobolic i kościoła parafialnego, poszerzenie wiedzy na temat kościoła parafialnego, pogłębienia wiedzy o ważne miejsca i wydarzenia związane z Bobolicami oraz kształtowanie postaw patriotycznych. W zakresie wiadomości i umiejętności, uczniowie opisywali miejsca zamieszkania (położenie miejscowości), ćwiczyli orientację w terenie, wyszukiwali na mapie nazw ulici miejsc lokalizacji kościołów, cmentarzy w Bobolicach dawniej i dziś. Uświadamiali rolę wiary w swoim życiu, potrzebę kultywowania tradycji w życiu rodzinnym i społecznym, jako łącznika przeszłości z teraźniejszością i przyszłości. W zakresie postaw uczniowie wzmocnili poczucie przynależności do rodziny, społeczności lokalnej, narodu i państwa. Zrozumieli potrzebę dbania o miejsce zamieszkania, ważne miejsca, zabytki, jako dziedzictwa narodowego. Program nauczania pt. „HISTORIA MOJEGO KOŚCIOŁA”, został zrealizowany. Uatrakcyjnił prowadzone przez nauczyciela lekcje religii, wzbogacił realizowaną podstawę programową. Dał uczniom ciekawą lekcję historii ludzi i miasta Bobolic.

 

Galeria zdjęć