Menu
· Strona główna
· O szkole
· Patron szkoły
· Kadra
· Dokumentacja
· Wyniki klasyfikacji
· Rada Rodziców
· Rekrutacja
· Samorząd Uczniowski
· Szkolny Klub Wolontariusza
· Pedagog szkolny
· Szkolne Koło LOP
· Pomoc psychologiczno pedagogiczna
· Biblioteka
· Świetlica
· Osiągnięcia
· Kino.Teatr.Wystawy
· Koncerty
· Zajęcia pozalekcyjne
· Wycieczki
· Konkursy
· Projekty
· Sport szkolny
· Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza
· Stołówka szkolna
· Adopcja na odległość
· Innowacje pedagogiczne
· Edukacja prozwierzęca
· Linki
· Kontakt

Odwiedziny gości
Dziś:55,124
Wczoraj:54,372
W tym tygodniu:55,124
W tym miesiącu:1,136,901
W tym roku:5,560,034
Wszystkich:13,323,891
Zmiana adresu strony internetowej naszej szkoły
Dotychczasowa strona internetowa Szkoły Podstawowej
im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach
www.sp.bobolice.pl przestaje być aktualizowana
i pozostaje jako archiwum. 
Od dnia 06.11.2017 roku wszystkie aktualne informacje dotyczące
życia szkoły będzie można znaleźć pod nowym adresem
www.szkola.bobolice.pl

Administratorem strony jest Pan Jarosław Bączkowski

Projekt "Błękitny Patrol - pierwsza pomoc

Udzielanie pierwszej pomocy jest naszym obowiązkiem. Wiele osób liczy na to, że nigdy nie znajdą się w sytuacji kiedy będą musieli walczyć o czyjeś życie, ale to dość naiwne. O wiele rozsądniej jest nauczyć się jak postępować w takich sytuacjach, dlatego w dniu 24 października 2017 w naszej szkole uczniowie klas VA, VB, VC i IVC wzięli udział w bardzo ciekawych zajęciach z pierwszej pomocy przedmedycznej. Głównym celem zajęć było nabycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy oraz postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Zajęcia przeprowadzili ratownicy z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Koszalinie. W pierwszej części spotkania ratownik opowiedział kto i w jaki sposób może zostać ratownikiem. Następnie uczniowie zostali podzieleni na 4 grupy, gdzie każdy zespół wykonywał inne zadanie. Wszystkie zadania były punktowane w celu wyłonienia najlepszej drużyny. I tak, jedni rzucali linę do bojki symulując pomoc tonącemu, inni pod czujnym okiem ratownika wykonywali resuscytację na fantomach, a trzeci i czwarty zespół rozwiązywał test, w którym pytania dotyczyły m.in. pomocy medycznej czy sprzętu ratowniczego. Zwycięska drużyna otrzymała drobne upominki.Spotkanie to było nie tylko formą zabawy, ale też cennym doświadczeniem dla każdego uczestnika, gdyż wszyscy uświadomiliśmy sobie jak ważna jest szybka reakcja i prawidłowa interwencja w ratowaniu zdrowia i życia drugiego człowieka.

Organizator - Anita Jasińska

Galeria zdjęć

Ślubwanie uczniów klas I

Dnia 6 października 2017r. 54 uczniów klasy pierwszej zostało przyjętych do społeczności szkolnej. W programie artystycznym dzieci zaprezentowały swoje umiejętności śpiewając pierwszy raz „Pieśń szkolną”, recytując wiersze, przedstawiając swoją klasę. Po czym złożyły uroczyste ślubowanie w obecności pani dyrektor Renaty Kowalskiej, pani dyrektor Agnieszki Borkowskiej, wychowawców Edyty Sobańskiej, Anety Banaszek, Beaty Kostewicz oraz rodziców, którzy przybyli na tę uroczystość. Na pamiątkę otrzymali chusty z nazwą szkoły, każda klasa w innym kolorze. Zdjęcia pamiątkowe zakończyły uroczystość. Po Ślubowaniu wszyscy uczniowie pojechali do kina na seans filmowy. Naszym pierwszakom życzymy samych sukcesów.

Galeria zdjęć

Bezpieczna droga do i ze szkoły
28.09.2017 w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach odbyło się spotkanie dla uczniów klas pierwszych z udziałem funkcjonariuszy policji starszego sierżanta pana Piotra Mikołajczuka oraz aspiranta pana Daniela Jagielskiego z Posterunku Policji w Bobolicach. Pięćdziesięciu pięciu uczniów zostało zapoznanych z zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach, chodnikach, przejściach dla pieszych. Ponadto policjanci poinformowali dzieci o telefonach alarmowych i działaniach wobec osób nieznajomych, którzy chcą nas czymś poczęstować lub zapraszają do domu czy samochodu. Dzieci otrzymały książeczki o bezpiecznym poruszaniu się po drodze oraz miały możliwość obejrzeć samochód policyjny z bliska co je bardzo ucieszyło :) Przypominamy rodzicom, że nie każdy pierwszoklasista może być samodzielnym uczestnikiem ruchu drogowego. Zgodnie z art. 43 Ustawy prawo o ruchu drogowym dziecko do 7 roku życia może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby co najmniej 10-letniej.W przypadku pozostawienia dziecka na drodze publicznej bez opieki, rodzic, osoba odpowiedzialna popełnia wykroczenie, za co grozi kara grzywny w wysokości do 5 tys. zł… Dziękuję za pomoc w zorganizowaniu spotkania i przekazaniu materiałów edukacyjnych kierownikowi Posterunku Policji w Bobolicach panu Jackowi Wojciechowskiemu oraz ww. funkcjonariuszom.

Nie ma śmieci-są surowce!

Pod takim hasłem odbywała się tegoroczna 24. edycja  Akcji Sprzątanie Świata - Polska 2017. Celem było zwrócenie uwagi na to, że przedmioty, które potocznie nazywamy śmieciami, są w rzeczywistości surowcami. Jak co roku w akcji uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bobolicach. W przeddzień akcji tj. 14 września zorganizowano apel dla klas IV-VI, na którym przypomniano historię akcji Clean up the World w Polsce oraz  zasady segregacji odpadów, która  jest pierwszym etapem do odzyskiwania cennych surowców. Uczniowie obejrzeli również film „Od odpadów do zasobów”. Hania Rachtan i Mikołaj Arczyńskiski z Va wyrecytowali wiersz o tematyce ekologicznej, a  grupa wokalna pod kierunkiem pani I. Miroty  zaśpiewała dwie piosenki. 15 września w sprzątaniu terenu uczestniczyło 187 uczniów. Najmłodsi, czyli klasy drugie i trzecie, sprzątali ulice położone najbliżej szkoły. Klasy piąte sprzątały ulice Ratuszową, teren nad rzeką Chociel, ul. Sienkiewicza, Robotniczą, teren koło Krzyża Pamięci, park przy ulicy Szpitalnej, okolice dawnego kina, kortu tenisowego i ogrodów działkowych. Natomiast klasy  szóste  i siódma udały się do Porostu i tradycyjnie usuwały śmieci z brzegów Jeziora Chlewo Wielkie i Pniewo. Łącznie  zebrano około 30 dużych i 20 małych worków śmieci. Na zakończenie sprzątania zorganizowano ogniska połączone z pieczeniem kiełbasek. Akcji Sprzątanie Świata  w Szkole Podstawowej w Bobolicach towarzyszyły również inne działania edukacyjne. Były to lekcje ekologii dla klas czwartych przeprowadzone przez pracownika Nadleśnictwa Bobolice - panią Katarzynę Gołębiewską. Dwie klasy czwarte miały okazję zobaczyć sortowanie odpadów opakowaniowych, rozdział strumienia odpadów komunalnych zmieszanych, kompostowanie, składowanie odpadów i  produkcję nawozu organicznego EKO-KOMP w Regionalnym Zakładzie Odzysku Odpadów w Sianowie. Ponadto wszystkie klasy I-III wykonały plakaty, które zostały przedstawione w holu szkoły i propagowały konieczność segregacji śmieci i dbania o środowisko. Wykonano również okolicznościowe gazetki. Ważne jest, abyśmy zmieniali trwale swoje codzienne postępowanie na bardziej przyjazne środowisku. Ważne jest nietworzenie odpadów i oddawanie wszelkich odpadów do segregacji. Trafią one z powrotem do wykorzystania, a my oszczędzimy w ten sposób zasoby przyrody.

Organizatorzy akcji: Cecylia Kula-Tomaszewska, Anna Malazdra, Marta Szugalska.

Współodpowiedzialni: Agnieszka Bartczak, Małgorzata Dziubak, Anita Jasińska

Galeria zdjęć

Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

Dnia 23 czerwca 2017 roku uczniowie klas I –VI Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza  w Bobolicach zakończyli uroczyście  rok szkolny 2016/2017. Było to wyjątkowe pożegnanie, gdyż w związku z reformą oświaty  uczniowie klas VI nie kończyli nauki w szkole podstawowej tylko otrzymali świadectwa promocyjne do klasy VII.  Dalszą naukę będą , co prawda,  kontynuować  w siedzibie szkoły przy ulicy  Głowackiego. W tym szczególnym dniu zaszczycili nas swoją obecnością specjalni goście: Wiceburmistrz Bobolic, pani Grażyna Wiater, przewodnicząca Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Bobolicach, pani Zofia Kęcel oraz przedstawicielka Rady Rodziców,  pani Dorota Marko – Jabłońska. Goście w swoich wystąpieniach, pogratulowali uczniom sukcesów, życzyli udanych  i bezpiecznych wakacji. Wiceburmistrz Bobolic, Pani Grażyna Wiater zaprosiła na uroczyste wręczenie nagród, pt.: "Uczeń na szóstkę" oraz nagród za wybitne osiągnięcia w konkursach naukowych, sportowych i kulturalnych dla uczniów z  terenu Miasta i Gminy Bobolice w roku szkolnym 2016/2017, które odbędzie się  dnia 7  lipca 2017 roku o godzinie 1000, w auli Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach. Następnie głos zabrała Dyrektor szkoły podstawowej, Pani Renata Kowalska, która rozdała uczniom klas IV – VI świadectwa z wyróżnieniem wraz z życzeniami odpoczynku podczas wakacji. Świadectwa z wyróżnieniem otrzymało w klasie: IV a – 11 uczniów, IV b – 9 uczniów, IV c – 3 uczniów, V a – 9 uczniów, V b – 7 uczniów, VI a – 10 uczniów, VI b – 10 uczniów. W tym samym czasie wychowawcy klas I – III , będąc ze swoimi uczniami w klasach, wręczyli dzieciom dyplomy wzorowego ucznia oraz świadectwa promujące ich do następnej klasy. Dyplomy wzorowego ucznia otrzymało w klasie: I a -4 uczniów, II a – 9 uczniów, II b – 7 uczniów, II c – 5 uczniów, III a – 2 uczniów, III b – 10 uczniów, III c – 9 uczniów, III d – 7 uczniów. Po rozdaniu świadectw Pani Dyrektor zaprosiła wszystkich uczniów i rodziców klas IV – VI, do sal lekcyjnych,  na ostatnie już w tym roku szkolnym  spotkania z wychowawcami.

Zofia Mysłek

Galeria zdjęć

IV Festyn Rodzinny

 

14 czerwca 2017r. odbył się w naszej szkole IV. Festyn Rodzinny pod hasłem „Zdrowo- rodzinnie- sportowo”. Celem było propagowanie postaw prozdrowotnych, kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych, zacieśnianie więzi rodzinnych, propagowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu. Całą szkołę zdobiły plakaty, prace wykonane przez naszych uczniów na różne tematy. Było co podziwiać- pięknie prowadzone dzienniczki lektur przez uczniów klas drugich, wspaniałe zakładki do książek i projekty związane z czytelnictwem. Na boisku rozmieszczono punkt z Nadleśnictwa. Można było obejrzeć prace dotyczące roślin i zwierząt żyjących w naszym środowisku. Przy punkcie PKO dzieci rozwiązywały zagadki, rebusy, quizy tematyczne, a w nagrodę otrzymywały notesiki, ołówki, smycze na klucze i inne przedmioty. Oblegane było stanowisko do wypożyczania sprzętu sportowego. Można było się pogimnastykować: pokręcić hula- hop, poskakać na skakance, pograć „w gumę” i badmintona. Dobrze, że dzieci nie zapominają o ruchu. Wzorem do naśladowania byli rodzice, którzy chętnie wzięli udział w rozgrywkach sportowych wspólnie ze swoimi pociechami i otrzymali drobne nagrody. Zdarzały się „wywrotki” zarówno dzieciom jak i rodzicom, ale wola walki i zwycięstwa pokonywała wszystkie przeszkody. Nasz festyn uświetniły występy dzieci. Śpiewano, tańczono, recytowano, pokazywano teatrzyk kukiełkowy „Kot w Butach” i „Kopciuszek”. Pięknie przystrojone stoły uginały się od pysznych owocowych sałatek, surówek, kolorowych kanapek, zdrowych ciasteczek zbożowych pełnych ziaren. W ten dzień pito zdrową wodę z plasterkami cytryny, pomarańczy, mięty, melisy. Jakie to było pyszne. Pewnie dlatego niemal wszystko zostało zjedzone i wypite. Największą atrakcją dla dzieci był wspaniały, wielki dmuchany zamek, z którego można było zjeżdżać jak „z górki na pazurki”. Wdrapywanie się na niego też był dużym wyczynem. A ile przy tym było śmiechu… Niestety, trzeba było odstać grzecznie w oczekiwaniu na swoją kolejkę. Z obserwacji wynikało, że wszystkim dopisały humory. Był to pięknie spędzony czas na swobodnych rozmowach, wesołej zabawie, zdrowym jedzeniu i ruchu. Na szczęście nie spadła kropla deszczu choć ciemne chmury z lekka pomrukiwały.

Joanna Maszkoło

Galeria zdjęć

Program nauczania pt. „HISTORIA MOJEGO KOŚCIOŁA”

W roku szkolnym 2016/2017 w miesiącach wrzesień – marzec klasy VI wzięły udział w programie nauczania pt. „Historia mojego kościoła”. Przedmiotem programu były wybrane lekcje religii, wycieczki po Bobolicach (Krzyż Pamięci, cmentarz żydowski, cmentarz komunalny, byłe sale katechetyczne, kościół parafialny, kaplica greckokatolicka.) oraz zajęcia prowadzone przez Kierownika Muzeum Regionalnego w Bobolicach. Głównym celem programu było rozbudzenie u uczniów ciekawości historią Bobolic i kościoła parafialnego, poszerzenie wiedzy na temat kościoła parafialnego, pogłębienia wiedzy o ważne miejsca i wydarzenia związane z Bobolicami oraz kształtowanie postaw patriotycznych. W zakresie wiadomości i umiejętności, uczniowie opisywali miejsca zamieszkania (położenie miejscowości), ćwiczyli orientację w terenie, wyszukiwali na mapie nazw ulici miejsc lokalizacji kościołów, cmentarzy w Bobolicach dawniej i dziś. Uświadamiali rolę wiary w swoim życiu, potrzebę kultywowania tradycji w życiu rodzinnym i społecznym, jako łącznika przeszłości z teraźniejszością i przyszłości. W zakresie postaw uczniowie wzmocnili poczucie przynależności do rodziny, społeczności lokalnej, narodu i państwa. Zrozumieli potrzebę dbania o miejsce zamieszkania, ważne miejsca, zabytki, jako dziedzictwa narodowego. Program nauczania pt. „HISTORIA MOJEGO KOŚCIOŁA”, został zrealizowany. Uatrakcyjnił prowadzone przez nauczyciela lekcje religii, wzbogacił realizowaną podstawę programową. Dał uczniom ciekawą lekcję historii ludzi i miasta Bobolic.

 

Klasy IVA i IV na wycieczce w Kołobrzegu i Koszalinie

18 maja 2017 roku klasy IVA i IVB pojechały na super wycieczkę do Kołobrzegu i Koszalina. Wspólnie z wychowawczyniami Panią Agnieszką Bartczak i Panią Anitą Jasinską oraz opiekunami Panem Zbigniewem Rewkowskim i Panem Witoldem Sikorskim zwiedzaliśmy najbliższe okolice. W Kołobrzegu mieliśmy okazję poznać sposób produkowania cukierków karmelowych w "Karmelowie", samodzielnie wykonaliśmy lizaki karmelowe. Była to ciekawa lekcja zawodoznawcza. Ponadto zwiadzaliśmy Kołobrzeg. Po wizycie w Kołobrzegu pojechaliśmy do Koszalina do Parku Trampolin. Skoków i nurkowania w gombkach nie było końca. Wycieczka była "mega", najlepsza na jakiej dotąd byliśmy :)

Uczniowie klasy IVA i IVB

20 lat z Sienkiewiczem

Jak co roku 5 maja w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach obchodziliśmy Dzień Patrona. W tym roku mija już dwadzieścia lat od kiedy ten wielki pisarz, noblista został patronem naszej szkoły. Z tej okazji odbył się uroczysty apel, który swoją obecnością zaszczycili następujący goście : Burmistrz Bobolic Pani Mieczysława Brzoza, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Pani Monika Żemojtel, Pani Zofia Kęcel Przewodnicząca Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Bobolicach, Pan Dariusz Michalak Dyrektor Gimnazjum im. Agaty Mróz – Olszewskiej. W czasie apelu cofnęliśmy się pamięcią do wydarzeń sprzed dwudziestu lat. Wysłuchaliśmy wywiadu, przeprowadzonego przez uczennice klasy VI b, z Panią Mieczysławą Brzozą ówczesną dyrektor szkoły – inicjatorką nadania imienia szkole. Zaprezentowano sztandar, logo i pieśń szkoły. Następnie obejrzeliśmy slajdy z wielu różnych działań związanych z patronem : konkursy, zloty, wycieczki, inscenizacje. Uczniowie klasy IIIb, IIIc i VIb przedstawili krótkie scenki z wybranych utworów Sienkiewicza. Uroczystość urozmaiciły piosenki „ Rzeka marzeń” i „Litwos”. Na zakończenie kilka słów do społeczności szkolnej skierowała Pani Burmistrz Mieczysława Brzoza i Pani Dyrektor Renata Kowalska.

Organizatorzy

Galeria zdjęć
Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja

27 kwietnia 2017r w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bobolicach odbyła się uroczystość  z okazji Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja. Uczniowie klasy piątej przedstawili w inscenizacji historię powstania Ustawy Rządowej z 3 maja 1791 roku. Poza tym podkreślili też inne majowe święta. Gdy zabrzmiały dźwięki poloneza grupa przedszkolaków w narodowych strojach zaprezentowała taniec. W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, uczniowie swoim strojem  i przypiętymi biało – czerwonymi kokardami podkreślili znaczenie Konstytucji 3 Maja. Wszyscy rozumiemy jak ważna jest historia naszej Ojczyzny, dlatego czerpiemy z mądrości Polaków, którzy ją tworzyli, bo przecież wolność nie jest dana raz na zawsze.

Bogusława Imbiorkiewicz

Galeria zdjęć
BIP
Nasz Facebook!
1% dla Placówek Edukacyjnych
Certyfikat
Cała Polska czyta dzieciom
Dzień Bezpiecznego Internetu
XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST I GMIN
Kalendarz
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30