Menu
· Strona główna
· O szkole
· Patron szkoły
· Kadra
· Dokumentacja
· Wyniki klasyfikacji
· Rada Rodziców
· Rekrutacja
· Samorząd Uczniowski
· Szkolny Klub Wolontariusza
· Pedagog szkolny
· Szkolne Koło LOP
· Pomoc psychologiczno pedagogiczna
· Biblioteka
· Świetlica
· Osiągnięcia
· Kino.Teatr.Wystawy
· Koncerty
· Zajęcia pozalekcyjne
· Wycieczki
· Konkursy
· Projekty
· Sport szkolny
· Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza
· Stołówka szkolna
· Adopcja na odległość
· Innowacje pedagogiczne
· Edukacja prozwierzęca
· Linki
· Kontakt

Odwiedziny gości
Dziś:5,562
Wczoraj:8,538
W tym tygodniu:29,483
W tym miesiącu:99,670
W tym roku:2,627,832
Wszystkich:10,391,689
Sprzątanie Świata - Polska 2016
23 edycja akcji Sprzątanie Świata-Polska przebiegła pod hasłem „Podaj dalej... drugie życie odpadów". Głównym przesłaniem akcji było: promowanie poszanowania zasobów i fektywnej segregacji, unikanie odpadów, szacunek do przedmiotu, uświadomienie Polaków o ich wpływie na środowisko i ilości wytwarzanych odpadów podczas codziennych czynności. Clean Up the Word w Polsce,  odbyła się w dniach 16-18.09.2016r. Po raz 23. uczestniczyła w niej Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Bobolicach. Podobnie jak w latach ubiegłych akcję poprzedził apel zorganizowany w przeddzień akcji tj. 15.09.2016r. dla klas IV-VI. Scenka dramatyczna w wykonaniu uczniów klasy VI b uświadomiła, jak dużo śmieci wytwarza człowiek i jak nasze niefrasobliwe zachowania przyczyniają się do powstawania wysypisk. Żartobliwe filmy „NieNiepotrzebni” zachęcały do sortowania śmieci i wyjaśniły, co to jest recykling. Z przygotowanej prezentacji uczniowie poznali historię akcji Clean Up the Word na świecie i w Polsce. Całość uświetniła piosenka zachęcająca do selektywnej zbiórki odpadów w wykonaniu zespołu wokalnego kierowanego przez Panią I. Mirotę. Pani Cecylia Kula-Tomaszewska, która przygotowała apel, przypomniała o zasadach  bezpieczeństwa podczas sprzątania wyznaczonych terenów oraz zapoznała z jej przebiegiem w naszej szkole. Imprezie towarzyszyła okolicznościowa gazetka edukacyjna wykonana przez Panią  D.  Karwowską

„QUO VADIS” Henryka Sienkiewicza lekturą Narodowego Czytania w 2016 roku
3 września 2016 r. również w naszej szkole odbyło się Narodowe Czytanie „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza. Cieszymy się, znaleźliśmy się wśród ponad 2200 miejsc Narodowego Czytania zgłoszonych do udziału w tegorocznej akcji. Dzięki zaangażowaniu wielu  Rodziców, Nauczycieli i Uczniów mogliśmy chociaż na  dwie godziny przenieść się  do czasów Nerona i pierwszych chrześcijan. Przeczytaliśmy VIII i XII część adaptacji wybitnej powieści Patrona naszej szkoły. Tegoroczna lektura została wybrana  w wyniku internetowego głosowania spośród pięciu propozycji. Dzieło Sienkiewicza konkurowało z „Chłopami” Władysława Stanisława Reymonta, „Weselem” Stanisława Wyspiańskiego, „Popiołami” Stefana Żeromskiego oraz powieścią Marii Dąbrowskiej „Noce i dnie”. Powieść Henryka Sienkiewicza  jest bardzo popularna, o czym świadczy ogromna ilość przekładów na języki obce. Jednakże przeczytanie całej powieści zajęłoby... całą dobę. Dlatego Tomasz Burek, krytyk literacki, dokonał adaptacji powieści dla akcji Narodowego Czytania. Było to  zadanie trudne, ale Panu Tomaszowi Burkowi doskonale się to udało. Dzieło nie straciło na swoim artyzmie. Również w naszej szkole, noszącej przecież imię autora „Quo vadis”, zmierzyliśmy się z tym zadaniem. Było to godne polecenia przedsięwzięcie zrealizowane w Roku Henryka Sienkiewicza. Jako uczestnicy akcji otrzymaliśmy z Biura Prezydenta RP pamiątkową pieczęć, którą można ozdobić swój egzemplarz powieści, do czego zachęcamy Rodziców i Uczniów.
Agnieszka Borkowska

Szarża pod Krojantami
04 września 2016r uczniowie klas szóstych ze Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bobolicach pojechali do Krojant koło Chojnic, aby obejrzeć jedną z największych inscenizacji historycznych w Polsce. Od 15 lat w każdą pierwszą niedzielę września odtwarzana jest tu szarża ułanów z 1 września 1939 roku . Wówczas to żołnierze 18 Pułku Ułanów Pomorskich przeciwstawili się wojskom niemieckim. Dzięki ich poświęceniu polska piechota znajdująca się w rejonie Chojnic mogła się wycofać, a Niemcy nie byli w stanie w pierwszym dniu wojny zdobyć przepraw na Brdzie.  Na polu szarży jak zwykle – był pokaz musztry w wykonaniu kawalerzystów, bieg ułański, pokazy powozów… Wszyscy jednak czekali na trwającą około 40 minut inscenizację. Uczestniczyło w niej 120 koni, do odtworzenia wydarzeń sprzed 77 lat wykorzystano samochody, motocykle i samoloty. Po zakończeniu inscenizacji bitwy zaplanowano łączony pokaz kawalerzystów oraz wozów bojowych wykorzystywanych przez obecne wojsko polskie.

Przywitaliśmy nowy rok szkolny 2016/2017

01 września 2016roku  uczniowie Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach, po raz kolejny rozpoczęli nowy rok szkolny. Zgodnie z tradycją, o godzinie 8.00, w Kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w Bobolicach, odbyła się uroczysta msza święta, po której uczniowie wraz z opiekunami i nauczycielami udali się do szkoły ,na pierwszy, w tym roku szkolnym, apel. Na inauguracji nowego roku szkolnego 2016/2017 zgromadzili się uczniowie klas I-VI , rodzice, prawni opiekunowie, grono pedagogiczne, dyrekcja szkoły oraz zaproszeni goście. Uroczyste rozpoczęcie zaszczycili swoją obecnością: Burmistrz Bobolic, pani Mieczysława Brzoza, Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, pani Zofia Kęcel, Dyrektor MGOK w Bobolicach ,pani Izabela Helman oraz Prezes Oddziału LOP w Bobolicach, pani Aleksandra Liszewska. Część oficjalną rozpoczęło wprowadzenie sztandaru i odśpiewanie hymnu państwowego oraz pieśni szkolnej. Następnie głos zabrała dyrektor szkoły , pani Renata Kowalska, która serdecznie powitała uczniów, rodziców, nauczycieli, zaproszonych gości i wszystkich licznie zgromadzonych. Pani dyrektor wspomniała o najważniejszych wydarzeniach ,które czekają społeczność szkolną w nowym 2016/2017 roku (akcja „Narodowe Czytanie”, program „Książki naszych marzeń”, obchody 70-lecia szkoły, festyn rodzinny…) oraz o najnowszych zmianach w oświacie dotyczących uczniów( brak egzaminu po klasie VI, zawieszenie konkursu „Uczeń na szóstkę”…). Życząc wszystkim sukcesów oddała głos Burmistrz Bobolic, pani Mieczysławie Brzozie. Pani Burmistrz podkreśliła, że w związku z ogromnymi zmianami w oświacie, w bieżącym roku szkolnym czeka nauczycieli i uczniów intensywna praca.  Życzyła wszystkim sukcesów oraz wytrwałości i determinacji. Kolejny gość, prezes oddziału LOP, pani Aleksandra Liszewska, powiedziała kilka słów na temat konkursu fotograficznego, pod patronatem wicemarszałka województwa, w którym (z sukcesem) brali udział nasi uczniowie. Tematem konkursu,  były  „Zagrożone gatunki w naszym otoczeniu”. Oficjalne rozdanie nagród odbędzie się w Koszalinie, a o terminie zostaniemy poinformowani. Po części oficjalnej, uczniowie udali się do klas na spotkania z wychowawcami. Po drodze wykorzystywali każdy moment na szybką wymianę wakacyjnych wspomnień, uścisków i pierwszych w tym roku ustaleń- kto, z kim będzie siedział, bo w niektórych zespołach klasowych nastąpiły małe zmiany. I tak zaczął się kolejny rok szkolny 2016/2017.

Galeria zdjęć

Zakończenie roku szkolnego 2015/2016

Dnia 24 czerwca 2016 roku, na boisku Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza  w Bobolicach zgromadzili się uczniowie klas I – V, liczni rodzice oraz Dyrekcja , zaproszeni goście i nauczyciele. W tym dniu uczniowie otrzymali świadectwa  będące dowodem na ich awans do kolejnej klasy. Uroczystość  zakończenia roku szkolnego 2015/2016  zaszczycili specjalni goście: Burmistrz Bobolic, Pani Mieczysława Brzoza, dyrektor MGBP w Bobolicach, Pani Monika Żemojtel  oraz  Prezes Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, Pan Ireneusz Bednarczyk. Po odśpiewaniu hymnu państwowego i pieśni szkolnej głos zabrała Dyrektor szkoły podstawowej, Pani Renata Kowalska, która podsumowała mijający rok szkolny. Przypomniała szczególne osiągnięcia uczniów, podziękowała im i ich rodzicom(szczególnie z Ia) oraz sponsorom za wysiłek i zaangażowanie w życie szkoły. Następnie głos zabrała Burmistrz Bobolic ,Pani Mieczysława Brzoza, która przypomniała najważniejsze wydarzenia z życia szkoły w roku szkolnym 2016/2017. Pani Burmistrz podziękowała rodzicom, nauczycielom, dzieciom za trud ,osiągnięcia, współpracę oraz życzyła szczęśliwych wakacji .  Rodzicom życzyła,  aby dzieci były ich dumą i radością do końca świata. Kończąc wystąpienie Pani Burmistrz przekazała informację, iż w okresie wakacji  dzieci będą mogły korzystać z zajęć zorganizowanych przez MGBP w Bobolicach oraz Świetlicę Środowiskową „Tafla”, przy ulicy Kościelnej 1. Pani Dyrektor MGBP w Bobolicach podziękowała nauczycielom i dzieciom za współpracę  i zaangażowanie oraz życzyła bezpiecznych wakacji. Następnie na środek zostali wywołani wyróżniający się w nauce uczniowie z klas IV-V, którzy z rąk Dyrekcji otrzymali świadectwa i nagrody. Potem nastąpił szczególny moment nadania przez Prezesa Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, Pana Ireneusza Bednarczyka, brązowych odznak dla dwóch uczniów z klasy Va(Janickiego Kacpra i Zawadzkiego Dawida) za zajęcie III miejsca drużynowo w Finale Powiatowym Międzynarodowych Zawodów Pożarniczych. Kończąc uroczystość zakończenia roku szkolnego 2016/2017,prowadzący, pan  Zbigniew Rewkowski  poprosił dzieci o  rozejście się do sal lekcyjnych, gdzie pozostali uczniowie z klas I-III oraz IV-V  otrzymali świadectwa z rąk swoich wychowawców.

III Festyn Rodzinny
08 czerwca 2016r. odbył się w naszej szkole III Festyn Rodzinny pod hasłem „Nauka, ruch i zdrowe odżywianie w naszej szkole na pierwszym planie”. Festyn odbywał się pod Honorowym Patronatem Burmistrza Bobolic, Pani Mieczysławy Brzozy. Celem było propagowanie postaw prozdrowotnych, kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych, zacieśnianie więzi rodzinnych , propagowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu.

Mega Misja świetlicy szkolnej

Firma Orange ogłosiła konkurs dla szkolnych świetlic. Zadanie polegało na przedstawieniu w formie trzydziesto sekundowego nagrania świetlicy szkolnej z udziałem dzieci, które korzystają z urządzeń multimedialnych. Szybko przystąpiliśmy więc do pracy i nagraliśmy filmik. 30 maja otrzymaliśmy wiadomość następującej treści: ”Dziś ogłosiliśmy wyniki naboru świetlic szkolnych do edycji 2016/2017 programu MegaMisja (https://megamisja.pl/ ), do którego i Wy wysłaliście zgłoszenie. W czasie trwania rekrutacji wpłynęło 725 kompletnych wniosków wraz z filmami konkursowymi! Wybór zwycięskich świetlic nie był łatwy, wiele filmów głęboko nas poruszyło i zachwyciło. Do programu – zgodnie z regulaminem - przyjęliśmy 300 świetlic. Wasze zgłoszenie nas urzekło i dlatego zapraszamy Was - oraz uczniów spędzających swój wolny czas pod Waszą opieką w świetlicach - do wspólnej przygody z MegaMisją. Serdecznie Wam gratulujemy! Cieszymy się bardzo gdyż od września czeka na nas sprzęt multimedialny, książki i zabawki! Hura!  MegaMisja to pierwszy w Polsce kompleksowy program edukacji cyfrowej skierowany do świetlic szkolnych. Jego celem jest przygotowanie dzieci w wieku 6-10 lat do bezpiecznego korzystania z technologii cyfrowych i wzbogacenie oferty zajęć świetlicowych”. Honorowym ambasadorem inicjatywy jest Magdalena Kumorek, aktorka i Grzegorz Kasdepke, autor bestsellerowych książek dla dzieci. Przebieg programu oparty jest na fabularyzowanej grze (grywalizacji), która przenosi dzieci do cyfrowego laboratorium i pełnej przygód MegaMisji. Wykonując kolejne zadania, dzieci pomagają bohaterom historii sprawnie poruszać się wśród cyfrowych wynalazków i chronić je przed figlami Psotnika

A OTO FILM - ZWYCIĘZCA

Anna Kustrzycka - Broda

Arkadiusz Niemirski zachęcał do czytania i spełniania marzeń

13 maja 2016 roku uczniowie klas szóstych Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach byli uczestnikami spotkania autorskiego. W Miejsko- Gminnej Bibliotece Publicznej w Bobolicach gościł Arkadiusz Niemirski - dziennikarz, satyryk, autor książek detektywistycznych dla młodzieży i dorosłych oraz kontynuator znanego cyklu powieści Zbigniewa Nienackiego "Pan Samochodzik ...". Twórczością literacką zajmuje się od 1999 roku. Jego debiutem była powieść pt. „Pan Samochodzik i skarby wikingów”. Na jego dorobek pisarski składa się kilkanaście tomów z cyklu "Pan Samochodzik..." oraz powieści takie, jak: „Klątwa Nipkowa", „Tajemnica Fabritiusa", „Testament bibliofila", „Pojedynek detektywów", „Zbrodnia prawie doskonała" czy „Bożek Templariuszy". Jako wieloletni uczestnik ogólnopolskiej akcji "Z książką na walizkach" (2003 - 2008) zdobył spore doświadczenie w popularyzacji czytelnictwa w naszym kraju. Uczniowie w czasie spotkania obejrzeli prezentację multimedialną ukazującą drogę autora do wyznaczonego celu oraz przybliżającą jego wybrane powieści. Pisarz wskazał też młodym uczestnikom spotkania, że warto spełniać marzenia. Autor prowadzi również bloga na własnej stronie internetowej (www.niemirski.com). Młodzi miłośnicy twórczości Arkadiusza Niemirskiego mogli też zakupić  wybraną powieść autora wraz z dedykacją

Szkolny konkurs "Wiem prawie wszystko"
Konkurs "Wiem prawie wszystko" cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów naszej szkoły. Do eliminacji przystąpiło 25-ciu uczniów, a do finału zakwalifikowało się 5 osób. Konkurs składał się z trzech części: pytania na temat noweli" Janko Muzykant", przyroda naszej gminy oraz przysłowia. Zaproszeni goście Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bobolicach Pani Monika Żemojtel oraz przedstawiciel nadleśnictwa Pani Katarzyna Gołębiowska wraz Dyrektorem szkoły Panią Renatą Kowalską i panią Agnieszką Borkowską pełniły role jury. Ostatecznie I miejsce zajęli Filip Karpiński oraz Kacper Adamczyk, II miejsce Kinga Czesowska oraz Krzysztof Siwakowski natomiast miejsce III Kacper Pietnoczka. Należy dodać, że uczniowie wykazali się bardzo dużą wiedzą w poszczególnych kategoriach.Bardzo dziękujemy panu Adamowi Potockiemu nadleśniczemu Nadleśnictwa Bobolice, który zasponsorował nagrody dla uczniów i napisał list dla Pani Dyrektor Kowalskiej. W tym roku organizatorami konkursu byli nauczyciele: Anna Kustrzycka-Broda oraz Jan Mokrzycki. Gratulujemy serdecznie zwycięzcom i zapraszamy w przyszłym roku wszystkich uczniów, którzy wiedzą prawie wszystko.

Zwycięstwo w konkursie ekologicznym w Dargini
W dniu 19 maja 2016 r. odbył się po raz kolejny ponadgminny konkurs ekologiczny w Zespole Szkół w Dargini. W roku bieżącym hasłem nadrzędnym było„Bioróżnorodność wokół nas”. Do udziału przystąpiło 9 szkół – 5 z gminy Bobolice i 4 z sąsiednich gmin – Manowo, Świeszyno i Tychowo. Rywalizacja zaczęła się od testu indywidualnego sprawdzającego wiedzę ekologiczną. Podczas gdy zawodnicy rozwiązywali test, jury oceniało przygotowane przez poszczególne zespoły plakaty o wyżej wymienionej tematyce. Przywieziony przez nas plakat uzyskał najwyższą liczbę punktów. Następnym zadaniem była prezentacja multimedialna uwzględniająca hasło konkursu. I tym razem zdobyliśmy najwyższą ocenę jury. Duże emocje wzbudziło również rozwiązywanie zadań przygotowanych przez organizatorów. Zespoły musiały  uzupełnić krzyżówkę i wpisać hasło w niej zawarte, ułożyć prawidłowo hasła z rozsypanki literowej. Stałym punktem  konkursu jest rozpoznawanie występujących w naszej okolicy  gatunków  drzew, krzewów i roślin zielnych, które należy nazwać pełną nazwą systematyczną. Wyjątkowo trudne było rozpoznawanie drzew po kawałku drewna. Rozpoznawanie zwierząt nie sprawiło natomiast większych trudności. W rywalizacji szkół I miejsce, podobnie jak  w roku ubiegłym, zajęła ekipa z naszej szkoły w składzie Agnieszka Czarnecka, Roksana Dominikowska, Wiktoria Misztal i Karolina Miśko. II miejsce zajęła drużyna szkoły SP Bonin,natomiast III – SP Tychowo. Ponadto Roksana Dominikowska zajęła III miejsce w konkursie indywidualnym. Do konkursu uczennice z VI c przygotowywała Pani Cecylia Kula-Tomaszewska. Dziewczyny – g r a t u l a c j e!

Dzień Patrona w naszej szkole
Tradycyjnie już od dziewiętnastu lat w bliskim sąsiedztwie czasowym 5 maja – dniu urodzin Henryka Sienkiewicza  - w Szkole Podstawowej im Henryka Sienkiewicza w Bobolicach obchodzony jest Dzień Patrona. Tegoroczne obchody Dnia Patrona wpisały się również w obchody Roku Henryka Sienkiewicza ustanowione przez Senat RP w związku z 100 rocznicą śmierci pisarza. Obchody rozpoczęły się częścią oficjalną z przynależnym ceremoniałem. Część artystyczną w całości poświęciliśmy zwyczajom i obyczajom przedstawionym na kartach powieści „Krzyżacy”, dzięki temu odbyliśmy podróż do przeszłości, do czasów średniowiecza i wniknęliśmy w atmosferę czasu, w którym toczy się akcja tej znakomitej powieści. Uczniowie klasy IVA, VIA i VIB w czterech inscenizacjach, poprzedzonych słowem wstępnym, uzupełnionych prezentacją multimedialną i podkładem muzycznym z utworami tamtej epoki, przedstawili w oparciu o tekst „Krzyżaków” m.in. następujące zwyczaje i obyczaje: ślubowanie rycerskie, zarzucenie nałęczki na głowę skazańca w celu wybawienia go od śmierci, handel relikwiami i sprzedawanie odpustów, wyzwanie na pojedynek. Słowa uznania należą się uczniom - odtwórcom ról, którzy mieli do spełnienia ważne zadanie aktorskie. Zaprezentowali pełne archaizmów dialogi stylizowane na język staropolski zrozumiale, przekonująco i ze swadą. Nasi uczniowie podjęli się jeszcze jednego trudnego zadania. Na zakończenie uroczystości wspólnie zaśpiewali „Bogurodzicę”. Zespół nauczycieli i uczniów przygotowujący program przy pomocy innych nauczycieli i rodziców oraz pracowników MGOK w Bobolicach zadbał, by całość wypadła jak najwierniej, stąd kostiumy, charakteryzacja uczniów-aktorów, scenografia i oprawa muzyczna oddające atmosferę i realia epoki. Wielu uczniów z wszystkich klas włączyło się w zabawę-projekt i przy okazji tegorocznych obchodów Dnia Patrona wystylizowali swój ubiór na średniowieczny. Tego dnia w naszej Szkole pełno było królów, książąt, rycerzy, giermków, pacholików, królowych, księżniczek i dam dworu. Poznanie zwyczajów i obyczajów średniowiecznych ukazanych w powieści „Krzyżacy” pozwoliło nam lepiej  zrozumieć Sienkiewiczowski kodeks wartości, do których należy honor, dobre imię człowieka, obrona słabszych, prawdomówność, ofiarność, więź z przeszłością, patriotyzm, wierność sobie, bliskim i Ojczyźnie.

BIP
Nasz Facebook!
1% dla Placówek Edukacyjnych
Certyfikat
Cała Polska czyta dzieciom
Dzień Bezpiecznego Internetu
XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST I GMIN
Kalendarz
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31