Menu
· Strona główna
· O szkole
· Patron szkoły
· Kadra
· Dokumentacja
· Wyniki klasyfikacji
· Rada Rodziców
· Rekrutacja
· Samorząd Uczniowski
· Szkolny Klub Wolontariusza
· Pedagog szkolny
· Szkolne Koło LOP
· Pomoc psychologiczno pedagogiczna
· Biblioteka
· Świetlica
· Osiągnięcia
· Kino.Teatr.Wystawy
· Koncerty
· Zajęcia pozalekcyjne
· Wycieczki
· Konkursy
· Projekty
· Sport szkolny
· Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza
· Stołówka szkolna
· Adopcja na odległość
· Innowacje pedagogiczne
· Edukacja prozwierzęca
· Linki
· Kontakt

Odwiedziny gości
Dziś:745
Wczoraj:1,139
W tym tygodniu:1,884
W tym miesiącu:25,818
W tym roku:1,381,735
Wszystkich:5,836,423
Bezpłatna nauka pływania

Dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza beneficjentami programu powszechnej nauki pływania ,,Umiem pływać " 2017. Od 22 marca 2017r. trzydziestu uczniów z klasy III ,,b" i III ,,d" bierze czynny udział w programie powszechnej nauki pływania ,,Umiem pływać" 2017r. W ramach programu w każdą środę uczniowie jeżdżą na basen do Szczecinka, gdzie pod czujnym okiem ratowników i towarzyszących im nauczycieli pani Edyty Sobańskiej i pani Eweliny Rygiel -Strzelczak uczą się pływać. Program przewiduje dziesięć 2-godzinnych wyjazdów na basen, które są możliwe dzięki przystąpieniu Gminy Bobolice do współpracy partnerskiej ze Stowarzyszeniem Turystyczno Sportowym ,,Pomerania", której przedmiotem jest nauka pływania. Pozyskano dofinansowanie ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w ramach dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Ewelina Rygiel-Strzelczak
Dzieciaki ratują - udzielanie pierwszej pomocy

7 kwietnia w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bobolicach odbyły się zajęcia dotyczące pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas I-VI w ramach realizacji kolejnego zadania z programu ,,Bezpieczna szkoła”. Zajęcia zostały przygotowane i przeprowadzone przez nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej, Panie Edytę Sobańską i Jolantę Turkowską oraz zaproszonych specjalistów ratownika medycznego Pana Sebastiana Pawlika. Zarówno w szkole, jak i w domu, często dochodzi do różnego rodzaju wypadków. Od drobnych skaleczeń czy zadrapań po już poważniejsze zwichnięcia, złamania, omdlenia po utratę przytomności czy nagłe zatrzymanie krążenia. Nagłe zdarzenia, wypadki przytrafiają się w najmniej spodziewanym momencie. Poznanie zasad pierwszej pomocy daje możliwość podjęcia działań, dzięki którym każdy poszkodowany będzie miał większą szansę na szybki powrót do zdrowia. Dlatego celem przeprowadzonych spotkań było kształtowanie wśród uczniów już od najmłodszych lat postawy odpowiedzialności za życie i zdrowie własne oraz innych ludzi, propagowanie i popularyzacja wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a także pokonywanie barier i przyjmowanie aktywnej postawy w sytuacji zagrożenia. Przeprowadzone zajęcia miały charakter nie tylko teoretyczny i informacyjny, ale przede wszystkim praktyczny. Uczniowie z klas II –III pod opieką nauczycielek z dużym zaangażowaniem pokazywali, jak pomagać innym w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Uczniowie ci realizują innowację pedagogiczną ,, Mały ratownik – ratujemy i uczymy ratować. ” Uzupełnieniem zajęć był pokaz udzielania pierwszej pomocy przez ratownika medycznego z zachowaniem odpowiednich procedur postępowania.Miejmy nadzieję, że zajęcia te przyczynią się do wzrostu bezpieczeństwa w naszej szkole oraz większej odpowiedzialności i rozwagi uczniów w swoim zachowaniu. Dziękuję zaproszonym gościom i wszystkim nauczycielom zaangażowanym w realizację tego zadania.

Witaj Wiosno! - Pierwszy dzień Wiosny w naszej szkole

21. marca uczniowie Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza jak co roku uroczyście przywitali wiosnę. Każdy pragnął ten dzień spędzić wyjątkowo. Młodsze klasy udały się do kina. Starsze – przygotowały na ten dzień wielkie show … Mimo, iż pierwszy dzień wiosny to tzw. Dzień Wagarowicza, nasi uczniowie nie  mieli ochoty na wagary.  Od wielu dni przygotowywali się w domu i szkole  do występu wzorowanego na programie „Twoja twarz brzmi znajomo”. Podobnie, jak w programie rozrywkowym emitowanym w telewizji, uczniowie naszej szkoły wcielili się w swoich idoli muzycznych, a sala gimnastyczna zamieniła się w prawdziwą scenę koncertową. Niektórzy włożyli wiele pracy, aby upodobnić się do odgrywanych gwiazd: odpowiedni makijaż, charakteryzacja, strój. W wielu przypadkach były to zmiany nie to poznania, a niezwykłe metamorfozy zrobiły na wszystkich ogromne wrażenie. Występy uczniów podczas zabawy z okazji pierwszego dnia wiosny wzbudziły wiele emocji. Radość, wzruszenie, zachwyt  – to tylko niektóre z nich. Jury (p. A. Broda – Kustrzycka, p. W. Sikorski) nie szczędziło pochlebnych opinii. W trakcie imprezy opiekunki Samorządu Uczniowskiego (p. M. Pachołek i p. I. Zajączkowska) zadawały wiosenne zagadki, a za poprawną odpowiedź należał się pyszny cukierek. Wszystkim uczestnikom gratulujemy odwagi i dziękujemy za włączenie się w zabawę. Warto było spędzić ten dzień w szkole, a nie na wagarach. Podczas imprezy ogłoszono również wynik konkursu na logo SU.  Zwyciężczynią została Maja Gajek z klasy IVb

Iwona Zajączkowska

 

Galeria zdjęć

Międzynarodowy dzień Pisarzy

W Szkole Podstawowej w Bobolicach niezwykle uroczyście obchodzono tym roku Międzynarodowy Dzień Pisarzy. Imprezę poprzedził konkurs zorganizowany przez bibliotekę szkolną przy współpracy z Miejsko - Gminną Biblioteką Publiczną w Bobolicach. Konkurs miał charakter czytelniczo – plastyczny i dotyczył odbioru twórczości literackiej Danuty Wawiłow. Dzieci malowały rysunki albo robiły inne prace plastyczne, które korespondowały tematycznie i stylistyczne z poetyckimi wizjami Danuty Wawiłow. Na konkurs spłynęło bardzo wiele prac. Niektóre z nich wręcz zachwyciły odbiorców niekonwencjonalnością formy, bogactwem artystycznej wyobraźni, odważną formą wypowiedzi. Jury konkursowe w składzie: Paulina Neumann, Małgorzata Tokarz i Jan Mokrzycki, po dokładnym obejrzeniu wszystkich prac konkursowych postanowiło w kategorii młodszej, czyli uczniów klas I - III przyznać pierwszą nagrodę: uczennicy klasy 3B – Claudii Katholm, drugie miejsce – uczennicy klasy 3 B – Milenie Mularczyk, a trzecie miejsce - uczniowi klasy 3c – Oliwierowi Subzdzie. Natomiast w kategorii starszej – czyli klas IV – VI – jury postanowiło przyznać pierwsze miejsce Magdalenie Klimek z VI B, drugie miejsce – Weronice Terleckiej z VI B, natomiast trzecie miejsce Patrycji Trusz z VI B. Jury postanowiło też przyznać trzy równorzędne wyróżnienia: Mai Gajek z IV b, Dominice Bielak z VI b i Amelii Wiśniewskiej z VI b. Komisja konkursowa zwróciła uwagę na wykorzystanie różnorodnych form technicznych, na doskonałą wyobraźnię uczestników konkursu oraz prawidłowe odniesienie się do utworów Danuty Wawiłow.

Ogólnopolski konkurs matematyczny dla szkół podstawowych "Orzeł matematyczny"

W grudniu 2016 roku odbył się Ogólnopolski Konkurs Matematyczny dla Szkół Podstawowych „Orzeł Matematyczny”, organizowany przez firmę DELTA. Konkurs rozegrany został w naszej szkole w dwóch kategoriach, tj. klas IV i klas V-VI. Wzięło w nim udział 25 uczniów naszej szkoły. Tuż po feriach zimowych otrzymaliśmy wyniki konkursu. Najlepsza w szkole okazała się  Wiktoria Krauze z kl. VI a, która otrzymała od organizatora konkursu dyplom uznania oraz „Tablice Matematyczne”. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe  dyplomy, a od nauczycieli prowadzących drobny upominek. Przygotowaniem i przeprowadzeniem konkursu w naszej szkole zajęli się nauczyciele matematyki – Pani Aleksandra Wełna i Pan Witold Sikorski. Wyniki konkursu w zakładce „czytaj więcej”.

 

 

Galeria zdjęć

Ferie zimowe - czy zachowamy bezpieczeństwo?

Ferie zimowe w naszym województwie  rozpoczynają się 13 lutego 2017r. W Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bobolicach  w piątek 10 lutego 2017 roku odbyły się  spotkania dla uczniów  klas I-III i IV –VI  dotyczące bezpiecznych ferii zimowych. Podczas spotkań uczniom przypomniano o zasadach bezpiecznego korzystania z uroków zabaw zimowych. Ważnymi tematami, które poruszano, było korzystanie z sanek, łyżew i nart. Dzieciom przypomniano o tym, że gdy  zjeżdżają z górki, muszą  pamiętać, aby nie było to w pobliżu ulicy i zbiorników wodnych.  Należy pamiętać, że zamarznięte zbiorniki wodne nie są bezpiecznymi miejscami do zabaw. Podczas apeli uczniowie obejrzeli  prezentację, wysłuchali wierszy i piosenek zaprezentowanych przez dzieci z klas II i III i uczniów z klasy  VIa. Zaproszeni funkcjonariusze  straży miejskiej Pani Agnieszka Nowicka i Pan Marek Kowalski przypomnieli uczniom, aby ubierali się stosownie do temperatury panującej na dworze. Zawsze też omijali zamarznięte jeziora, rzeki i stawy, a jeździli na łyżwach tylko na przygotowanych lodowiskach. Unikali nawiązywania kontaktów z obcymi ludźmi, szczególnie nie przyjmowali od nich prezentów oraz zachowali szczególną ostrożność, gdy pozostają sami w domu. Funkcjonariusze poinformowali dzieci, aby zimową porą, kiedy zmrok zapada wcześniej, zawsze pamiętali o elementach odblaskowych na odzieży zewnętrznej. W zimowe dni, kiedy widoczność na drodze jest ograniczona, a jezdnia śliska - kierowcy mają ograniczone możliwości manewrowania i zatrzymania pojazdu - piesi muszą o tym pamiętać! Przez jezdnię można przechodzić tylko po uważnym i spokojnym upewnieniu się, że istnieją do tego bezpieczne warunki. Uczniowie mieli możliwość obejrzenia krótkiego filmu ,,Uważajcie dzieci na zagrożenia w sieci” w którym  omówiono  zagrożenia wynikające z nierozważnego korzystania z sieci internetowej,  publikowania fotek, zamieszczania filmów bez zgody osoby w nich występującej. Wyjaśniono znaczenie słowa cyberprzemoc oraz co zrobić i do kogo zwrócić się o pomoc, jeśli doświadczymy cyberprzemocy. Uczniom  zostały rozdane ulotki   o bezpiecznym korzystaniu  z Internetu. W ferie: odpoczywajmy, bawmy się, ale pamiętajmy o własnym i innych bezpieczeństwie, przestrzegając wymienionych zasad.  Dziękujemy nauczycielom odpowiedzialnym za zrealizowanie tego zadania w ramach realizacji programu ,,Bezpieczna szkoła”: Edycie Sobańskiej, Małgorzacie Prymicz, Jolancie Turkowskiej, Małgorzacie Dziubak, Anetcie Banaszek, Aleksandrze Wełnie, Annie Kustrzyckiej- Broda,  Anicie Jasińskiej, Witoldowi Sikorskiemu, Zbigniewowi Rewkowskiemu.

Danuta Karwowska - pedagog

Konkurs filmowy "Zwalczamy nowotwory"

Uczniowie w świetlicy szkolnej  nagrali z nauczycielem Anną Kustrzycką-Broda  film pt."Prośba dziecka". Film został oceniony przez czteroosobowe jury: przedstawiciel Starostwa Powiatowego, które prowadzi program profilaktyki nowotworowej „Zwalczamy Nowotwory”; Paweł Strojek, dyrektor Centrum Kultury 105 w Koszalinie oraz dyrektor Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych „Młodzi i Film”, członek Rady Programowej Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego „Pomerania Film”; Marcin Stefanowski, zastępca redaktora naczelnego „Głosu Koszalińskiego”, Joanna Krężelewska, dziennikarka „Głosu”, która od ponad 10 lat opisuje wydarzenia kulturalne w mieście i regionie. W piątek 16 grudnia w kinie Zorza w Sianowie odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie filmowym, organizowanym w ramach kampanii antynikotynowej, kampanii zdrowego żywienia oraz kampanii promującej aktywność fizyczną w ramach projektu pn. „Zwalczamy nowotwory – program profilaktyki nowotworowej w powiecie koszalińskim. Zajęliśmy III miejsce!!!Nagrodę wręczył nam wicestarosta pan Dariusz Kalinowski. Otrzymaliśmy bon o wartości 500zł do wykorzystania w sklepie fotograficznym.   Dziękuję za zaangażowanie świetnym aktorom : Antoniemu Gołębiowskiemu(IA),Izabeli Złotowicz(IIB),Amelii Sradomskiej (IIIA),),Aleksandrze Złotowicz, Claudii Katholm, Klaudii Szlachciak (IIIB), Tymonowi Skiba (IIIC),Karolinie Brzostek(IIID) oraz za montaż filmu nauczycielowi panu Witoldowi Sikorskiemu.

Anna Kustrzycka - Broda

Udział w akcji „Serce za odwagę”
W grudniu 2016 roku Uczniowie kl. VIa ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach wraz z wychowawcą – Panią Aleksandrą Wełna wzięli udział w akcji pt.: „Serce za odwagę”, której inicjatorem było Miejskie Przedszkole nr 2 w Płocku, Stowarzyszenie Pro Patria – Lokalni Patrioci oraz Stowarzyszenie Głos Bohatera. Udział w akcji polegał na przygotowaniu kartek świątecznych dla kombatantów, żołnierzy Podziemia Niepodległościowego, którym w ten symboliczny sposób mogliśmy podziękować za odwagę, jaką odznaczali się w czasach walki o wolną i niepodległą Polskę. Kilka dni temu otrzymaliśmy pisemne podziękowanie od Pana Mariana Jaworskiego PS. „Trójkąt”. Mamy nadzieję, że tym drobnym gestem sprawiliśmy przyjemność naszym bohaterom, do których dotarły świąteczne życzenia, a uczniowie poczuli jeszcze silniejszą więź z ojczyzną.
Aleksandra Wełna

Mikołaj w szkole
6 grudnia, jak co roku, po raz siedemnasty  w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w  Bobolicach odbyła się impreza środowiskowa „ Mikołaj w szkole”.  Wydarzenie to jest stałym elementem świątecznej tradycji naszej szkoły. Uczniowie klas młodszych przedstawili bogaty program artystyczny, który zawierał piosenki, wierszyki i tańce.  Na naszej scenie podziwialiśmy pięknie poprzebierane dzieci za bałwanki, śnieżynki, wróżkę i Mikołajki. Przerywnikiem między występami dzieci były różnego rodzaju konkursy, w których chętnie uczestniczyli rodzice wraz ze swoimi pociechami. Program podziwiali licznie przybyli mieszkańcy Bobolic oraz gość honorowy – Mikołaj, który w tym roku wylosował aż 48 paczek. Było to możliwe dzięki hojności naszych sponsorów, za co bardzo serdecznie dziękujemy. Podczas imprezy można było skosztować pysznych domowych ciast upieczonych przez rodziców naszych uczniów, którym  jesteśmy wdzięczni. Na następne spotkanie z Mikołajem zapraszamy już za rok.

Beata Kostewicz
W obronie życia, wolności i godności człowieka
06 grudnia 2016r. kolejny raz uczniowie klas szóstych Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bobolicach wzięli udział w akcji Maraton Pisania Listów zorganizowanej przez Amnesty International. Zachęcali dorosłych i młodzież do podpisywania petycji w sprawach ludzi więzionych bez wyroków sądowych, torturowanych i prześladowanych w swoich krajach. Za co można karać i torturować? W Azerbejdżanie za graffit , w Egipcie za zdjęcia przedstawiające protest wobec władzy, w Turcji za obronę ludności kurdyjskiej, w Iranie za działalność na rzecz kobiet, w Indonezji za udział w pokojowym proteście nauczycieli, w Malawi można „ polować „ na dziesięcioletnie dziecko z albinizmem by je zabić. To tylko nieliczne przykłady łamania praw człowieka. By oczekiwać od ludzi empatii, sprawiedliwości i rozumienia czym jest godność człowieka, należy zacząć kształtować takie cechy u młodego pokolenia społeczeństw. Wspólnie napisaliśmy 230 listów, które zostały wysłane do ambasad właściwych państw. Nasi uczniowie rozumieją potrzebę niesienia pomocy potrzebującym, są wrażliwi na niesprawiedliwość i arogancję. W organizacji tegorocznej akcji dzieciom pomagały  B. Imbiorkiewicz i A. Kustrzycka – Broda.

Gminny konkurs religijny 2016
29 listopada 2016 r. odbył się w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bobolicach II Gminny Konkurs pt. „Religijny Konkurs Recytatorski”, który został zorganizowany i przeprowadzony przez panią Monikę Pachołek. Udział w konkursie wzięli przedstawiciele czterech szkół. Z Drzewian Wiktoria Jastrowska  i Amelia Misztal pod opieką pani Marii Mokrzyckiej – Karepin, z Dargini Paulina Ostrzyńska i Małgosia Zaborowska pod opieką pani Katarzyny Szwec. Natomiast  z Kurowa Kinga Neumann i Angelika Kopka pod opieką pani Joanny Katolik oraz z Bobolic Jagoda Kliś i Magdalena Klimek pod opieką pani Joanny Maszkało i pani Moniki Pachołek. Rolę jury pełniła pani Monika Żemojtel Dyrektor MGBP w Bobolicach oraz Anna Sagan bibliotekarka z Biblioteki z Dargini.
W konkursie I miejsce zdobyła Jagoda Kliś, II Wiktoria Jastrowska, natomiast pozostałe uczestniczki III miejsce. Serdecznie gratuluję zdobytych miejsc i dziękuję za udział w konkursie, życząc dalszych sukcesów edukacyjnych.
Monika Pachołek
BIP
Nasz Facebook!
1% dla Placówek Edukacyjnych
Certyfikat
Cała Polska czyta dzieciom
Dzień Bezpiecznego Internetu
XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST I GMIN
Kalendarz
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31